how to create html element dynamically in javascript

var itemManCnt=2;
function addMoreHomeImage()
{
if(itemManCnt==6)
{
alert(“You can upload only 5 files”);
return false;

}
var parentObj=document.getElementById(‘FileElementItem’);
var divClrBoth = document.createElement(“div”);
divClrBoth.setAttribute(“class”,”ClrBoth”);
divClrBoth.setAttribute(“id”,itemManCnt);

var divClrSelect = document.createElement(“div”);
divClrSelect.setAttribute(“class”,”Select”);

var file= document.createElement(“input”);
file.setAttribute(“type”,”file”);
file.setAttribute(“id”,”InsuranceHomeImage”+itemManCnt);
file.setAttribute(“name”,”InsuranceHomeImage”+itemManCnt);
divClrSelect.appendChild(file);

var divRemove= document.createElement(“div”);
divRemove.setAttribute(“class”,”AddNew”);

var divRemoveLink = document.createElement(“a”);
divRemoveLink.setAttribute(‘onclick’,’deleteHomeImage(‘+itemManCnt+’)’);itemManCnt++;
divRemoveLink.innerHTML=’Remove’;
divRemove.appendChild(divRemoveLink);

divClrBoth.appendChild(divClrSelect);
divClrBoth.appendChild(divRemove);

parentObj.appendChild(divClrBoth);
}
function deleteHomeImage(iEle)
{
var parentObj=document.getElementById(‘FileElementItem’);
var olddiv = document.getElementById(iEle);
–itemManCnt;
parentObj.removeChild(olddiv);
}

Implementation example

<div id=”FileElementItem” class=”FileElement”>
<div class=”ClrBoth”>
<div class=”Select”>
<input type=”file” name=”InsuranceHomeImage1″ id=”InsuranceHomeImage1″>
</div>
<div class=”AddNew”>
<a onclick=”addMoreHomeImage()”>Add New</a>
</div>
</div>
</div>

validate email address

function echeck(str) {

var at=”@”
var dot=”.”
var lat=str.indexOf(at)
var lstr=str.length
var ldot=str.indexOf(dot)
if (str.indexOf(at)==-1){
return false
}

if (str.indexOf(at)==-1 || str.indexOf(at)==0 || str.indexOf(at)==lstr){
return false
}

if (str.indexOf(dot)==-1 || str.indexOf(dot)==0 || str.indexOf(dot)==lstr){
return false
}

if (str.indexOf(at,(lat+1))!=-1){
return false
}

if (str.substring(lat-1,lat)==dot || str.substring(lat+1,lat+2)==dot){
return false
}

if (str.indexOf(dot,(lat+2))==-1){
return false
}

if (str.indexOf(” “)!=-1){
return false
}

return true
}

function to restrict text area character

function checkTextLength(obj,restrictLength,truncFlag)
{
if(obj.value.length>restrictLength){
if(truncFlag) obj.disabled = true;
alert(“Text should not be more than ” + restrictLength + ” characters”);
if(truncFlag) obj.disabled = false;
obj.focus();
if(truncFlag) obj.value = obj.value.substring(0,restrictLength);
return false;
}else{
return true;
}
}

trim function in javascript

function trim(sString) {
sTrimmedString = “”;
if (sString != “”) {
var iStart = 0;
var iEnd = sString.length – 1;
var sWhitespace = ” \t\f\n\r”;

while (sWhitespace.indexOf(sString.charAt(iStart)) != -1) {
iStart++;
if (iStart > iEnd)
break;
}

// If the string not just whitespace
if (iStart <= iEnd) {
while (sWhitespace.indexOf(sString.charAt(iEnd)) != -1)
iEnd–;
sTrimmedString = sString.substring(iStart,++iEnd);
}
}
return sTrimmedString;
}